ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ظروف غذاخوری

serviceware

واژه‌های مصوب فرهنگستان

انواع بشقاب و سینی و کارد و چنگال و قاشق
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ