ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

صعود ابزارگذاری

traditional climbing, traditional rock climbing, trad climbing, trad

واژه‌های مصوب فرهنگستان

روشی برای صعود در سنگ‌نوردی که در آن، برخلاف صعودهای ورزشی که در آن ابزارهای حمایت از پیش تثبیت شده است، سنگ‌نورد، خودش، ابزارهای حمایت را کار می‌گذارد و پس از گذر، حمایت‌چی (belayer) آنها را جمع می‌کند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ