ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شیر ترش

sour milk

واژه‌های مصوب فرهنگستان

شیری که مزۀ آن به‌علت تخمیر یا تجزیه ‌شدن چربی تند شده باشد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ