ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شیرجۀ قدرتی

power dive

واژه‌های مصوب فرهنگستان

شیرجۀ تندی که با بهره‌گیری از قدرت زیاد موتورهای هواگرد برای افزایش سرعت صورت می‌گیرد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ