ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شمع پلاتینی

platinum spark plug

واژه‌های مصوب فرهنگستان

شمعی که جنس الکترود مرکزی آن از پلاتین است
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ