ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

سیاهرگ‌تود

venous hemangioma

واژه‌های مصوب فرهنگستان

رگ‌تودی غاری که در آن عروق متسع می‌شوند و دیواره‌های ضخیم و لیفی پیدا می‌کنند
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما