ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سوپ ژلاتینی

gelatinous soup

واژه‌های مصوب فرهنگستان

محلول آبی نسبتاً غلیظ که حاوی موادی با قابلیت تبدیل به ژلاتین است
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ