ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سرده

genus

واژه‌های مصوب فرهنگستان

هفتمین رتبۀ اصلی در آرایه‏شناسی موجودات زنده، پایین‏تر از تیره و بالاتر از گونه
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ