ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ساوانا

savanna

واژه‌های مصوب فرهنگستان

علفزارهای حارّه‏ای و نیمه‏حارّه‏ای عموماً با درختان و درختچه‏های پراکنده، به‌صورت تک‌پایه‏ای یا گروهی متـ . گرمدشت
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ