ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رگ‏بازسازی

angioplasty

واژه‌های مصوب فرهنگستان

شیوه‏ای درمانی برای رفع تنگی رگ‌های خونی متـ . رگ‏سازی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ