ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رژیم آسیایی

Asian diet

واژه‌های مصوب فرهنگستان

روش سنتی غذا خوردن در آسیا و خصوصاً نواحی شرقی و جنوبی آن که در آن عموماً گوشت غذای اصلی نیست، بلکه برنج و سبزیجات و ماهی و میوه‌های تازه و مصرف فراوان ادویه وجه غالب است
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ