ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

روکش شکلاتی

chocolate couverture

واژه‌های مصوب فرهنگستان

شکلات حاوی بیشترین میزان کرۀ کاکائو که از آن برای پوشش محصولات شکلاتی بسیار با کیفیت استفاده می‌شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ