ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

روان‌ساز آلیاژی

alloy flux

واژه‌های مصوب فرهنگستان

پودری متشکل از عناصر واکنش‌دهنده با فلز پرکن، برای تهیۀ آلیاژ موردنظر در فلز جوش
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما