ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

روان‌رو

run-on

واژه‌های مصوب فرهنگستان

ویژگی آبی که از بالادست به منطقه‌ای وارد می‌شود و به‌صورت افقی روی سطح خاک جریان می‌یابد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ