ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رأی نام‌خوان

roll-call vote, roll-call voting, roll call/ rollcall/ roll-call/ roll calls, vote by yeas and nays, yeas and nays, yea-and-nay rollcall, call of the vote

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی رأی شمارشی که در آن هر رأی‌دهنده با خوانده شدن نامش رأی خود را اعلام می‌کند و به نام او ثبت می‌شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ