ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

دگرشکلی ضخیم‌پوسته

thick-skinned deformation

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی گسلش و چین‌خوردگی که دگرشکلی پی ‌سنگ بلورین را نیز به همراه دارد نیز: زمین‌ساخت ضخیم‌پوسته thick-skinned tectonics
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما