ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دفتر مناسبت‌ها

function book

واژه‌های مصوب فرهنگستان

دفتری برای تنظیم برنامة پذیرایی تالارهای مختلف مهمانخانه که در آن برحسب نام تالارهای ضیافت و رستوران‌ها، صفحه‌ای به هر روز از سال اختصاص داده شده است
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ