ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

خودافشاگری

self-disclosure

واژه‌های مصوب فرهنگستان

برملا کردن ژرف‌ترین احساس‌ها و تخیل‌ها و تجربه‌های خود
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما