خزش 2

creepage

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نسبت سرعت مماسی چرخ به سرعت واقعی قطار

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما