خزانه 2

seedbed 2

واژه‌های مصوب فرهنگستان

زمینی که نشا را قبل از انتقال به محل دائمی خود در آن می‏کارند

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما