ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خانة مد

maison de couture, maison, maison de mode

واژه‌های مصوب فرهنگستان

کسب‌وکاری در حوزة مد و پوشاک و کیف و کفش و لوازم جانبی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ