حزب حاکم

governing party, ruling party

واژه‌های مصوب فرهنگستان

در نظام مجلسی، حزبی که با کسب بیشترین آرا در انتخابات به‌تنهایی یا در قالب ائتلاف، مسئولیت ادارۀ دولت را در دست می‌گیرد

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما