ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جامدات ثابت

fixed solids, fixed matter

واژه‌های مصوب فرهنگستان

مواد محلول یا معلقی که پس از حرارت دادن نمونة آب یا فاضلاب تا دمای 600 درجه سلسیوس در آن باقی می‌مانند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ