ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تونل سرعت‌بالا

high-speed tunnel, HST

واژه‌های مصوب فرهنگستان

تونل بادی که در آن اثرات تراکم‌پذیری سیال قابل مشاهده است
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ