ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تلسکوپ

Telescopium, Telescope, Tel

واژه‌های مصوب فرهنگستان

صورت فلکی کوچک و کم‏نوری در آسمان جنوبی (southern sky)، در کنار صورت آتشدان
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ