ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تلسکوپ بالون‌بُرد

balloon-borne telescope

واژه‌های مصوب فرهنگستان

تلسکوپی که برای کاهش تلاطم جوّی و رصد بهتر اجرام نجومی، آن را به‌وسیلۀ بالون به ارتفاعات بالای جوّ می‌فرستند متـ . تلسکوپ پوشن‌سپهری stratosphere telescope, stratoscope
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ