ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

تزریق اسید

acid feed

واژه‌های مصوب فرهنگستان

استفاده از اسید در عملیات شیمیایی آب‌های خنک‌کن برای واپایش میزان جرم‌گرفتگی کلسیم‌کربنات و به‌ دست آوردن بیشترین مقدار گندزدایی (disinfection) با استفاده از کلر
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما