ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تاره‌تاره‌شدگی

whiskering, zinc whiskering

واژه‌های مصوب فرهنگستان

رشد آهسته و بسیار نازک فلز به حالت تاری‌شکل بر روی سطوح فلزی خاص که تحت تنش داخلی ناشی از آبکاری در دمای پایین یا در نتیجۀ تأثیر محلول‌های برّاق‌کننده ایجاد شده‌اند؛ این رشد موجب کاهش تنش داخلی و نیز ایجاد اتصال کوتاه الکتریکی در هنگام عبور جریان الکتریسته می‌شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ