ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بوژی خودفرمان

self steering bogie

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی بوژی که از اتصال انعطاف‏پذیر مجموعۀ چرخ‏ـ محورها با قاب بوژی تشکیل می‏شود و جهت محورها را با شعاع انحنای پیچ هماهنگ می‏کند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ