بلورش جمعی

collective crystallization

واژه‌های مصوب فرهنگستان

تجمع ریزدانه‏ها یا بلورک‌های بلور برای تشکیل دانه‏های درشت‏تر

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما