ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

برگوارگی

foliation

واژه‌های مصوب فرهنگستان

قرارگیری کانی‌های پولکی در صفحه‏های موازی و لایه‏بندی ترکیبی در سنگ‌های دگرگونی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ