ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

برشته‌کن استوانه‌ای

drum roaster

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی برشته‌کن گازی یا برقی شامل یک محفظة استوانه‌ای چرخنده که حرارت را به دانه‌ها منتقل می‌کند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ