بالغ

pubescent 1

واژه‌های مصوب فرهنگستان

ویژگی فردی که در ابتدای مرحلۀ بلوغ به‌ سر می‌برد

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما