ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بازی‌های آسیایی

Asian Games, Asiad

واژه‌های مصوب فرهنگستان

بازی‌هایی که از سال1951، و هر چهار سال یک بار میان کشورهای آسیایی برگزار می‌شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ