ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بازبینی توقفگاهی

ramp check

واژه‌های مصوب فرهنگستان

بازبینی چشمی بیرونی هواگرد به همراه بازبینی وضعیت ترمزها و تایرها و سیالات هیدرولیک و روغن و آب و سایر اقلام مصرفی در محوطة روباز
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ