ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اوج‏گیری

climb

واژه‌های مصوب فرهنگستان

افزایش ارتفاع پرواز هواگَرد با استفاده از نیروی موتور
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ