ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اصطلاح

term

واژه‌های مصوب فرهنگستان

واژه یا عبارت یا نشانه‏ای حرفی یا حرفی- ‌عددی که در حوزه‏ای تخصصی برای ارجاع به یک مفهوم مشخص به کار برده می‌شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ