ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اسم جنس

generic noun

واژه‌های مصوب فرهنگستان

اسمی نامعین که بر طبقه‌ای از افراد یا اشیا و مانند آن دلالت می‌کند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ