ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

استخوان‌بُری بیکر و هیل

Baker and Hill osteotomy

واژه‌های مصوب فرهنگستان

برش پاشنه و وارد کردن گوِه‌ای از استخوان در آن برای اصلاح تغییر شکل استخوان مچ پا
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ