ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

اتاق تلویزیون

TV room

واژه‌های مصوب فرهنگستان

اتاق یا محلی عمومی در مهمانخانه/ هتل که مهمانان می‌توانند در آن به تماشای تلویزیون بپردازند
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما