ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اتاقک جرقه

spark chamber

واژه‌های مصوب فرهنگستان

اتاقک سربسته‏ای که با تولید مجموعه‏ای از جرقه‏ها مسیر عبور ذرات پرانرژی را نشان می‏دهد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ