ترجمه مقاله

اَبر

cloud

واژه‌های مصوب فرهنگستان

[رایانه و فنّاوری اطلاعات، مهندسی مخابرات] مجموعه‌ای که زیرساخت آن مرکز داده‌های دارای قابلیت فراهم‌سازی سخت‌افزار است و در زمرۀ خدماتی است که به کاربران عرضه می‌شود * علت این نام‌گذاری ترسیم اینترنت به ‌شکل اَبر در نمودار شبکه است. [علوم جَوّ] 1. انبوهه‏ای از قطرک‌های ریز آب یا ذرات یخ یا هر دو در جوّ 2. انبوهه‏ای از مواد ذره‏ای در جوّ که باعث کاهش دید می‏شود
ترجمه مقاله