ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آکورد سه‌شش

six-three chord

واژه‌های مصوب فرهنگستان

← آکورد شش
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ