ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آکورد سه‌شش افزوده

augmented six-three chord

واژه‌های مصوب فرهنگستان

← آکورد شش افزوده
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ