ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

آند حل‌پذیر

soluble anode

واژه‌های مصوب فرهنگستان

آندی با قابلیت حل‌شوندگی بالا در برق‌کاف برای حفاظت از سازه‌های آسیب‌پذیر در برابر خوردگی
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما