ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

آند بی‌اثر

inert anode

واژه‌های مصوب فرهنگستان

آندی که در برق‌کاف نامحلول است و فقط واکنش‌های آندی بر سطح آن انجام می‌شود
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما