آندش

anodizing

واژه‌های مصوب فرهنگستان

فرایندی برق‌کافتی که در آن لایه‌ا‌ی پایدار را که عموماً اکسیدی و دارای خواص محافظتی یا تزیینی است بر سطح فلز می‌نشانند
خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما