ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آمیزۀ پاک‌سازی

purge compound, flushing compound, cleaning compound

واژه‌های مصوب فرهنگستان

آمیزه‌ای که به‌صورت خاص برای تمیز کردن درون ماشین‌آلات فراوری تهیه می‌شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ