ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

آلیاژ زودگداز

fusible alloy

واژه‌های مصوب فرهنگستان

آلیاژی فلزی که به‌‌آسانی و عموماً زیر دمای 100 درجه ذوب می‌شود و در دمای نسبتاً پایین شکل‌پذیری خوبی دارد
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما