ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

آلیاژ ریختگی

casting alloy

واژه‌های مصوب فرهنگستان

موادی فلزی که برای شکل‌ریزی یا ریخته‌گری شکلی (shape casting) به‌ کار می‌روند
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما